Co jsou kmenové buňky?

Co jsou kmenové buňky?

Lidské tělo obsahuje stovky různých typů buněk, které jsou důležité pro naše každodenní zdraví. Tyto buňky jsou zodpovědné za to, že naše tělo každý den funguje jak má: že naše srdce bije, mozek myslí, že ledviny vyčistí naši krev, že se naše kožní buňky nahradí a tak dále. Úkolem kmenových buněk je tedy vytvářet všechny tyto jiné, specializované, typy buněk. Když se kmenové buňky dělí, mohou vytvořit více stejných kmenových buněk nebo více jiných typů buněk. Například kmenové buňky v kůži mohou vytvářet více kmeňových buněk kůže nebo mohou vytvořit diferencované buňky pokožky, které mají svou specifickou funkci, jako je tvorba melaninového pigmentu.

Proč jsou kmenové buňky důležité pro vaše zdraví?

Když se zraníme nebo jsme nemocní, naše buňky jsou také zraněny nebo nenávratně poškozeny. Když k tomu dojde, aktivují se naše kmenové buňky. Kmenové buňky mají za úkol opravit naše poraněné tkáně a nahrazovat další buňky, když běžně zemřou. Tímto způsobem naše kmenové buňky udržují zdraví a zabraňují předčasnému stárnutí. Kmenové buňky jsou jako naše vlastní armáda mikroskopických lékařů.

Jaké různé druhy kmenových buněk existují?

Existují tři typy kmenových buněk – dospělé kmenové buňky, embronální kmenové buňky a indukované pluripotentní kmenové buňky. Dospělé kmenové buňky jsou obsaženy v každém orgánu našeho těla a mají za úkol nahradit poškozené nebo odumřelé buňky v našem těle. Například naše krev je vyrobena z krevních (hematopoetických) kmenových buněk. Naproti tomu existují kmenové buňky, které jsou získány z nejrannějších stádiích vývoje člověka – z lidského 5 dní starého embrya. Když vědci tyto buňky odeberou do laboratoře, nazývají se embryonálními kmenovými buňkami. Embryonální kmenové buňky jsou vyrobeny ze zbývajících embryí při léčbě neplodnosti. Tyto embrya byly vyrobeny v laboratoři a pacienti se rozhodli je dobrovolně darovat pro vědecké užití. Důvodem, proč jsou vědci nadšení z embryonálních kmenových buněk je skutečnost, že přirozenou činností embryonálních kmenových buněk je stavba každého orgánu a tkáně v našem těle během vývoje. To znamená, že embryonální kmenové buňky, na rozdíl od dospělých kmenových buněk, mohou vytvořit téměř jakoukoliv jinou buňku ze stovek typů lidských buněk. Například zatímco krevní kmenová buňka může jen vytvářet krev, embryonální kmenová buňka může způsobit tvorbu krve, kostí, kůže, mozku a tak dále.

Co jsou to iPS nebo indukované pluripotentní kmenové buňky?

Vědci a lékaři jsou z tohoto nového typu kmenových buněk nazývaných buňky “iPS” (z anglického induced Pluripotent Stem) nadšeni. Důvodem je to, že iPS buňky mají téměř stejné vlastnosti jako embryonální kmenové buňky, ale nejsou vyrobeny z embrya a nevzbuzují proto žádné etické obavy. Kromě toho mohou být iPS buňky vyrobeny z vlastních buněk pacienta. To znamená, že iPS buňky mohou být vráceny pacientovi bez rizika imunitního odmítnutí, což je závažný problém s transplantací kmenových buněk.

Co skrývá budoucnost a jak by kmenové buňky mohly měnit spůsob, jak vás léčí váš lékař?

Vzhledem k tomu, že kmenové buňky mají přirozenou schopnost nahradit nemocné nebo staré buňky, vědci přišli s myšlenkou užití kmenových buněk jako terapii pro pacienty s nejrůznějšími zdravotními problémy. Tím, že bychom pacientům podali kmenové buňky nebo specializované buňky vyrobené z kmenových buněk, mohli bychom pro uzdravení pacienta využít přirozené schopnosti kmenových buněk léčit. Například pokud má pacient srdeční záchvat, tak přirozená populace dospělých kmenových buněk, které všichni máme, má jen omezenou schopnost opravit zranění našeho těla. Naproti tomu použitím kmenových buněk bychom mohli zajistit, aby tyto transplantované kmenové buňky opravily vzniklé poškození srdce. Je však důležité si uvědomit, že před reálným využitím kmenových buněk v medicíně je potřeba vyřešit několik problémů, včetně bezpečnosti jejich užití. Kmenové buňky mohou totiž potenciálně tvořit nádory nebo být imunitně odmítnuty. I přesto kmenové buňky představují obrovský přislib pro biomedicínu a v několika nejbližších dekádách by mohly být využity pro léčbu několika závažných onemocnění včetně některých forem slepoty, poranění míchy, Parkinsonovy choroby, onemocnění srdce, roztroušené sklerózy, mrtvice, Huntingtonovy choroby a dalších.

Jaké typy léčby kmenovými buňkami jsou k dispozici?

V současné době je k dispozici jen málo léčebných postupů založených na transplantaci kmenových buněk, které vědci považují za bezpečné a účinné. Nejlepším příkladem je transplantace kostní dřeně. Existují také desítky klinických studií, které se snaží zjistit, zda kmenové buňky opravdu dovedou pomoct při léčbě konkrétních onemocnění. Naproti tomu existují po celém světě desítky vědecky nepodložených léčebných postupů pomocí kmenových buněk, které jsou inzerovány a nabízeny zejména za účelem zisku. Vědci a lékaři v oblasti kmenových buněk obecně varují pacienty před takovou léčbou, protože není jasné, zda tato léčba skutečně funguje a zda je pro pacienty vůbec bezpečná. Jsou známé i případy, kdy pacienti po takové “léčbě” zemřeli. I když je rozumné zvážit všechny možnosti pokud čelíte potenciálně nevyléčitelnému onemocnění, doporučujeme vždy konzultovat vaše kroky s vaším osobním lékařem.

Translated by: Mgr. Dáša Bohačiaková, PhD