سلولهای بنیادی چه هستند؟

Stem cells not lost in translation Knoepfler The Niche
Stem cells not lost in translation Knoepfler The Niche. سلولهای بنیادی چه هستند؟

Note that this is one of our “Stem Cells Not Lost in Translation” series. You can see the full series of our stem cell white paper in 34 languages here.

مترجم : یاسمن نیکنام

سلولهای بنیادی چه هستند؟

بدن انسان دارای صدها نوع مختلف سلول است که برای سلامت روزانه ما مهم هستند. این سلولها برای اینکه اعمل

حیاتی بدن ما را تنظیم کنند  مهم هستند وآنها اعمالی هستند مثل :ضربان قلب  ، انجام فالییاتهای مغزی، تمیز کردن خون بوسیله کلیه ها ، جایگزینی سلولهای مرده و غیره … سلولهای بنیادی کارشان کاری است بی نظیر. آنها کارشان ساختن تمام سلولهای نامبرده است. سلولهای بنیادی تهیه کننده سلولهای جدید هستند. وقتی که سلولهای بنیادی تقسیم میشوند، می توانند سلولهای مانند خودشان تولید کنند و یا میتوانند سلولهای دیگری از نو دیگر تولید کنند. برای مثال سلولهای بنیادی پوست میتوانند سلولهای بنیادی پوست بیشتری بسازند یا میتوانند سلولهایی مختلف دیگری در پوست بسازند که کار مخصوص به خودشان را دارند مثل ساختن رنگدانه ها ی  ملانین .چرا سلولهای بنیادی در سلامت ما مهم هستند ؟وقتی که ما زخمی یا بیمار میشویم ، سلولهایمان هم صدمه میبینند یا از بین میروند. زمانی که این اتفاق میافتد، سلولهای بنیادی فءال میشوند . سلولهای بنیادی مسوول تعمیر کردن بافتهای صدمه دیده و جایگزین کردن سلولهایی که بطورنرمال میمیرند هستند. اینگونه است که سلولهای بنیادی ما را سلامت نگاه میدارند و بائس جلوگیری از پیری زودرس ما میشوند. سلولهای بنیادی مثل ارتش پزشکان میکروسکوپی ما هستند. انواع مختلف سلولهای بنیادی کدامند؟ سلولهای بنیادی به اشکال مختلف هستند. دانشمندان معتقدند که هر عضو داخلی بدن سلولهای بنیادی خودشان را دارند. برای مثال میتوان از سلولهای خون نام برد که از سلولهای بنیادی خون (همچنین بی عنوان hematopoietic شناخته شدند ) ساخته شدند . با این حال سلولهای بنیادی در ابتداییترین مراحل رشد انسانی نمایان هستند و هنگامیکه دانشمندان این سلولها را رشد دادند، آنها را سلولهای بنیادی جنینی نامیدند . دلیل این که دانشمندان در مورد سلولهای بنیادی جنینی حیاجانزاده هستند این است که وزیفیه سلولهای بنیادی جنینی این است که درزمان رشد جنینی این سلولها میتواند هر عضو یا بافتی را بسازند. این بدین معنی است که سلولهای بنیادی جنینی ، بر عکس سلولهای جنینی بالغ میتوانند تبدیل به صدها نوع دیگر سلولهای بدان شوند. برای مثال ، همانطور که سلولهای بنیادی خون تنها میتواند سلول خونی بسازد، سلولهای بنیادی جنینی میتواند خون ،استخوان، پوست، مغز، و غیره را بسازد. علاوه بر این، سلولهای بنیادی اینطور برنامه ریزی شدهاند که بافت و حتی اعضا را بسازند در صورتی که سلولهای بنیادی بالغ نمیتواند این عمل را انجام دهند. این بدین معنی است که سلولهای بنیادی جنینی استعداد خیلی بیشتری برای درمان اعضا بیمار را دارند. سلولهای بنیادی جنینی از جنینها یپس مانده درظرفهای آزمایشگاه پس از درمانهای باروری ساخته شدند که تنها چند روز بیشتر عمر نداشتند. اگر این استفاده را از آنها نمیکردند آنها را به دور میانداختند.iPS چیست؟ دانشمندان و پزشکان درمورد نوع تازه ای از سلولهای بنیادی به نام سلولهای iPS هیجان زده هستند. دلیل هیجان آنها این است که سلولهای  ips  نمام خصوصیات سلولهای بنیادی جنینی را دارند ولی منشا آنها از جنین نیست . بنابرین هیچگونه نگرانی اخلاقی در رابطه با ips  وجود ندارد. به علاوه سلولهای ips از سلولهای خود شخص بیمار سرچشمه گرفته، بدین معنا که سلولهای ips میتوانند به بدن بیمار برگردانده شوند بدون ترس از اینکه سیستم دفاعی بدن این سلولها را پس بزند و قبول نکند. این مساله باز پس زدن ، مساله ای است مهم در انجام هر گونه پیوند سلولهای بنیادی. سرنوشت مساله سلولهای بنیادی چیست و چگونه میتواند نظر و طریقه درمان شما را آواز کند؟به دلیل این که سلولهای بنیادی طبیعتا کارشان جایگزین کردن سلولهای بیمار و کهنه بوسیله سلولهای جدید است، دانشمندان این نظریه را در فکر میپرورانند که از سلولهای بنیادی برای درمان بیماران با بیماریهای گوناگون استفاده کنند. عقیده بر این است که با دادن سلولهای بنیادی و یا سلولهای تغییر یافته و منشعب شده از سلولهای بنیادی به فرد بیمار بتوانند از قدرت ذاتی بهبود بخشی و التیام بخشی سلولهای بنیادی استفاده کرده و سلامت شخص بیمار را به وی بازگردانند. برای مثال اگر یک مریض دچار حمله قلبی شده است با دادن پیوند سلولهای بنیادی به عنوان درمان به فرد بیمار ، هدف ما این است که سلولهای پیوند زده شده قلب آسیب دیده را ترمیم کند. سلولهای بنیادی توانائی محدودی در ترمیم صدمات و جراحات دارند. اگر دوباره به مثال قلب برگردیم ، سلولهای بنیادی خود قلب قادر به ترمیم قلب صدمه دیده نیستند، اما پیوند میلیونها سلول بنیادی بسیار موثرتر در درمان است.بنابر این با انجام پیوند سلولهای بنیادی به بیماران ، ما موجب تقویت قدرت ترمیم بدن بیشتر از آنچه که خود بدن بتواند به طورذاتی  با سلولهای بنیادی خود بر بیماری فایق اید موجب ترمیم بافت صدمه دیده میشویم .به چند مساله قبل از این که درمان بوسیله سلولهای بنیادی رواج پیدا کند باید اشاره کرد، مش ایمنی. سلولهای بنیادی میتواند موجب بوجود آمدن و رشد تومور شوند. همچنین سیستم ایمنی ممکن است آنها را قبول نکند. با این وجود سلولهای بنیادی موجب تحولات زیادی در علم پزشکی شده اند و شاید  در یکی دو دهه آینده افراد بیشتری را بشناسیم و یا حتی خودمان پیوند سلولهای بنیادی داشتیم. سلولهای بنیادی امید درمان را برای بسیاری از بیماریها مانند سرطان، بیماریهای قلبی، پارکینسون، اسکلروز متعدد ، سکته بیماری هانتینگتون صدمات نوخائی، و بسیاری بیماریهای دیگر را میدهد. چه نوع مداوا با سلولهای بنیادی در حال حاضر در دسترس بیماران است و چرا بیشتر پزشکان پیشنهاد میکنند که شماباید آنرا با احتیاط استفاده کرده و آن را به عنوان آخرین راه حال در نظر داشته باشید؟ در حال حاضر فقط چند نوع درمان با سلولهای بنیادی وجود دارد که دانشمندان آنها را موثر و بدون خطر دانسته اند. بهترین مثال پیوند مغز استخوان است. با این وجود، در سرتاسر دنیا درمان با سلولهای بنیادی تبلیغ میشود کهاطمینانی در آنها نیست و ثابت نشده که موثر هستند.اغلب این درمانها توجه مان را دروسایل ارتباطی جالب کرده و افراد مشهور مثل ورزشکاران اینگونه درمان ها را دریافت میکنند. بطور کلی، پزشکان متخصص این علم و دانشمندان علیه اینگونه درمانها به بیماران اخطار میدهند، زیرا مشخس نیست که آیا این درمانها موثر واقع میشوند یا بیخطر هستند. بیمارانی بوده اند  که با این گونه درمانها از بین رفته اند.در زمانی که عاقلانه است که تمام انتخاب ها و راههای کرمانی را در زمانی که بیماری لا علاجه داریم را در نظر داشته باشیم، ما پیشنهاد میکنیم که این راه را به عنوان آخرین راه حل در نظر بگیرید و فقط آن را با نظر پزشک خود انجام دهید.

14 thoughts on “سلولهای بنیادی چه هستند؟”

 1. Pingback: دانلود تحقیق سلول بنیادی - دانش فایل

 2. چرا سلولهای بنیادی در سلامت ما مهم هستند ؟وقتی که ما زخمی یا بیمار میشویم ، سلولهایمان هم صدمه میبینند یا از بین میروند. زمانی که این اتفاق میافتد، سلولهای بنیادی فءال میشوند . سلولهای بنیادی مسوول تعمیر کردن بافتهای صدمه دیده و جایگزین کردن سلولهایی که بطورنرمال I am going to write a research proposal about this sentence as my field is embryo and i would like to research this item with Hyaluronan.

 3. Pingback: شيوه جديد درمان پارکينسون با استفاده از سلول هاي بنيادي | فانی فاز

 4. Ahmadzay Noory

  میشود بگویید که اولین حجره که در بدن انسان رشد میکند کدام است؟

 5. تذکر دادن در مورد اشتباه های املایی این خانم خوب است اما نباید به ایشان کنایه بزنیم شاید ایشون سواد فارسیش کم هست
  لذا بهتره به جای اینکه به دیگران کنایه بزنیم ، کمک کنیم که اشتباهاتشون رو اصلاح کنند
  بهر حال از زحمتی که کشیده تشکر می کنم

 6. اینکه گفته میشه بچه هایی که از سلولهای بنیادین استفاده کردند سرطانشون خوب شده واقعا میشه مطمین شد که بیماری درمان شده یا نه ؟

 7. سعیده اکبریان

  سلام دگتر میشه در مورد سلول ک قدرت تکثیر و تمایز دارن بیشتر توضیح بدید ؟ وسلولهای بنیادی در بافتهای در حال رشد به چندین نوع سلول تحصص یافته تبدیل می شوند ک قلب ریه پوست و دیگر بافت ها را خواهند ساخت . سوال؟ چرا از این طریق قلب ریه جدید نمی سازیم؟

 8. Dear There
  hello. could u pls guide me to find a good article about the stem cells and bee. because i have a research on this matter and apprecited you alot if send me more issues and text about it.
  your prompt respond would be fully appreciated.
  many thanks in advance
  saeed

  1. اگه امكانش هست واسه منم مقاله اي بفرستين چون منم در سازمان انتقال خون دارم برا سلول هاي بنيادي ثبت نام ميكنم ولي خيلي اطلاعي ندارم

 9. ســــرکار خانـــم نیکنام
  شما در مورد “وزیفه” سلولهـــای بنیادی مطمئن هستـید که “بائس” جــــلوگیری از پیری زودرس ما می شوند؟؟ آدم واقعا مدهوش می شود.

  1. وای چه غلطهای املایی!وظیفه/باعث اره باید مدهوش شد!!!!!!!!!!

   1. گاهی موقع تایپ پیش میاد تازه مهم نیست این واژه ها رو چطوری می نویسه مهم اینه که داره به شما در مورد اون آگاهی میده

    1. موافقم بهتره به جاي نگاه به انگشت ،مسيري هكه نشونمون ميدنو مورد توجه قرار بديم البته نويسنده محترم زحمت زياد كشيدن واگرمطلب ويرايش ميشد و منبع مطلب هم ذكر ميشد
     بهتر هم مي بود

Leave a Reply