Vad är stamceller?

Vad är stamceller?

Den mänskliga kroppen innehåller hundratals olika celltyper, som alla spelar en viktig roll för vår hälsa. Cellerna gör så att våra kroppar fungerar som de ska genom att se till så att hjärtat slår, att hjärnan tänker, att njurarna renar vårt blod, att hudceller ersätts när de dör, osv. Stamceller har det unika jobbet att producera alla dessa vitt skilda typer av specialiserade celler. När stamceller delar sig så kan de skapa fler stamceller eller fler specialiserade celler. Exempelvis så kan stamceller i huden skapa fler hudstamceller eller andra hudceller som har specifika jobb såsom att producera pigmentet melanin.

Varför är stamceller viktiga för vår hälsa?

Då vi skador oss eller blir sjuka, så skadar sig och dör också våra celler. När detta händer, aktiveras stamcellerna. Stamcellernas jobb är att laga skadad vävnad och ersätta döende celler. På detta vis håller våra stamceller oss friska och skyddar oss från att åldras i förtid. Stamcellerna kan liknas vid vår egna armé av mikroskopiska doktorer.
Vilka olika typer av stamceller finns det?

Stamceller förekommer i många olika former. Forskar tror att varje organ i kroppen har sin egen unika typ av stamcell. Blodet är exempelvis gjort från blodstamceller, även kallade hematopoetiska stamceller. Stamceller är också närvarande i de tidigaste stadierna av mänsklig utveckling och när forskare odlar dessa celler, kallas de för embryonala stamceller. Anledningen till att forskare är intresserade av embryonala stamceller är att dessa cellers naturliga jobb är att tillverka alla organ och alla vävnader i vår kropp under fosterstadiet. Detta innebär att till skillnad från vuxna stamceller, så kan att embryonala stamceller ges direktiv att specialisera sig till i stort sett vilken som helst av the hundratals olika sorterna av humana cellerna. Till exempel, medan en blodcell endast kan tillverka andra blodceller, så kan en embryonal stamcell tillverka blod, ben, hud, hjärna osv. Dessutom är embryonala stamceller programmerade till att bygga upp vävnad och organ, något som vuxna stamceller inte klarar av. Detta innebär att embryonala stamceller har en högre kapacitet att laga skadade organ jämfört med vuxna stamceller. Embryonala stamceller tillverkas från resterna av några dagar gamla embryos från fertilitetsbehandlingar. Dessa har grott i skålar i labbet under hela sin livstid och skulle ha kastats bort om de inte användes till forskning.

Vad är iPS eller inducerade pluripotenta stamceller?

Forskare och doktorer är spända över en ny typ av stamceller som kallas iPS-celler. Anledningen till detta är att iPS-celler besitter nästan alla de egenskaper som embryonala stamceller har, utan att ha sitt ursprung i ett embryo. Därav, så finns det inte några etiska komplikationer med att använda sig av dessa stamceller. Dessutom så är iPS-celler tillverkade från patientens egna celler och kan därför ges tillbaka till samma patient med mycket liten risk för att kroppen ska stöta bort dem, vilket annars är ett stort problem med stamcellstransplantationer.

Hur ser framtiden ut och hur kan stamceller ändra hur din doktor behandlar dig?

Eftersom stamcellers naturliga uppgift är att ersätta skadade och sjuka celler, tänker sig forskare att stamceller ska kunna användas som behandling för folk med en hel mängd olika sjukdomar. Idéen är att om man ger en sjuk patient stamceller eller specialiserade celler tillverkade av stamceller, så kan man använda sig av stamcellernas naturliga läkeegenskaper så att patienten tillfrisknar. Till exempel, om en patient har en hjärtattack så hoppas man kunna transplantera in stamceller som reparerar hjärtskadan. Den naturliga stamcellspopulation som finns i våra kroppar har en begränsad möjlighet att laga kroppens skador. Om vi går tillbaka till exemplet med hjärtat, så har det redan sina egna stamceller men de är helt enkelt inte kapabla till att läka de skador som uppstår, något en transplantation av miljontals stamceller skulle kunna hjälpa till med. Vi förstärker alltså kroppens egna läkeegenskaper med stamcellstransplantationer och kan då reparera skador som annars hade varit bortom räddning. En del hinder finns fortfarande kvar innan stamcellsterapier kan bli en klinisk behandlingsform och dessa inkluderar säkerhetsåtgärder då stamceller potentiellt kan bilda tumörer, samt komplikationer med kroppens immunförsvar. Trots dessa hinder, är stamceller på väg att transformera medicinska behandlingsformer och inom endast ett par årtionde är det möjligt att vi alla känner någon som har genomgått en stamcellstransplantation. Stamceller har potential att behandla de flesta av världens stora folksjukdomar, inklusive cancer, hjärt- och kärlsjukdomar, Parkinsons, MS, stroke, Huntingtons, ryggmärgsskador och många fler därtill.

Vilka stamcellsbehandlingar finns tillgängliga idag och varför rekommenderar de flesta doktorer att dessa endast ska användas som en sista utväg?

För tillfället finns det få stamcellsbehandlingar som har visat sig vara både säkra och effektiva. De bästa exemplet hittills är benmärgstransplantationer. Detta till trots så marknadsförs och utförs många stamcellersbehanldingar runt om i världen. Dessa får ofta stor uppmärksamhet i media, speciellt få kändisar genomgår någon av behandlingarna. Generellt så varnar doktorer och forskare inom stamcellsområdet för att pröva på sådana behandlingar då det är oklart om dessa faktiskt fungerar och ifall de är säkra. Patienter har dött p.g.a. av liknande behandlingar. Medan det är förståeligt att se över alla möjliga behandlingsmetoder när man ställs inför en obotbar sjukdom, så rekommenderas vi du endast överväger sådana behandlingar som en sista utväg och endast efter att ha rådslagit med din läkare.

Translated by Joel Ostblom

1 thought on “Vad är stamceller?”

Leave a Reply